درس‌های موجود
اعلانات سایت

پرسش و پاسخ

از مدیر سیستم در

  1. برای تمدید کارت مربیگری و ارتقای سطح به پوشه تربیت مربی وارد و در آزمون  شرکت نمایید.
  2. گواهی دوره های آموزشی از طریق pdrc.ir از تاریخ 5 دی‌ماه صادر خواهد شد.
  3. در  دوره های تخصصی باتوجه به اعلام نیاز دستگاه‌ها و علاقمندی افراد شرکت نمایید.
  4. دوره ها الزامی می باشد و گواهی معتبر صادر خواهد شد.
  5. دوره عمومی 12 ساعت و دوره های تخصصی 6 ساعت آموزشی منظور خواهد شد.
  6. زمان آزمون دوره های تخصصی به تفکیک بیان شده است.
  7. با یکبار ثبت نام در سایت به همه دوره های  آموزشی دسترسی خواهید داشت.
  8. در اجرای دوره‌های آموزش مجازی  از ظرفیت آموزشی سایر مجریان استفاده شده است.
  9. بعد از اتمام دوره‌ها نسبت به دانلود گواهی اقدام نموده و تحویل منابع انسانی مجوعه خود نمایید.
موضوعات مورد بحث قدیمی‌تر...